Cables

Cable เป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งประเภทที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 2 ตัวเข้าด้วยกัน หรือเป็นสายที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครื่อข่ายอื่นๆ เช่น การเชื่อมต่อระหว่างจอภาพและซีพียู มีลักษณะเป็นขาเสียบเข้าไปได้เหมือนเต้าเสียบ โดยประสิทธิภาพของสาย Cables แต่ละแบบนั้นก็มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไป อีกทั้งก็มีหลายแบบให้เลือกอีกมากมาย  เป็นสายที่จะขนส่งสัญญาณหรือข้อมูลไปยังปลายทางที่ต้องการ ความยาวของ Cable เพื่อใช้งานนได้ยาวสูงสุดถือเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นกับแต่ละประเภทของสายเคเบิลที่เลือกใช้งานบนสภาพแวดล้อมนั้นๆ เช่น ใช้สายใจแก้วนำแสงเชื่อมโยงระหว่างตึกภายในมหาวิทยาลัยซึ่งมีระยะทางเป็นกิโลเมตร ในขณะที่จะใช้สายคู่บิดเกลียวเพื่อเชื่อมโยงภายในห้อง เป็นต้น และการอ่อนกำลังของสัญญาณจะเกิดขึ้นเมื่อได้เดินทางในระยะไกลๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้นมี เครื่องทวนสัญญาณ (Repeater) ที่จะทำให้สัญญาเหล่านี้สามารถส่งทอดให้ไกลต่อไปได้อีก 
Cable แบ่งตามประเภทของสายสัญญาณสามารถแบ่งแยกย่อยได้ตามชนิดของฉนวนหุ้มสาย ฉนวนหุ้มสายชนิด CM จะเหมาะกับการเดินสายภายในชั้นเดียวกัน ฉนวนหุ้มสายชนิด CMR เหมาะกับการเดินสายที่มีการข้ามชั้น เนื่องจากวัสดุที่เป็นฉนวนหุ้มสายจะทนทานการลามไฟในแนวดิ่งได้ดีกว่าแบบCM ฉนวนหุ้มสายชนิด LSZH (Low Smoke Zero Halogen) หากเกิดการเผาไหม้จะมีปริมาณควันต่ำ และสารพิษและก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจ
UTP (Unshielded Twisted Pair) ไม่มีฉนวนหุ้ม – เป็นสายสัญญาณที่ได้รับความนิยมในการใช้งานระบบเครือข่ายมากที่สุด ในปัจจุบันมีข้อดีในเรื่องราคาและความง่ายดายในการติดตั้ง
F/UTP (Foiled – Unshielded Twisted Pair)  เป็นสายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นกับสายสัญญาณแบบ UTP
FTP (Foiled Twisted Pair) แต่ละแกนย่อยของสายมีฟอยล์ห่อหุ้มเพื่อกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก


2L-1001P,อุปกรณ์ PS/2 KVM Cable Length 1.8m

0.00บาท

2L-1001P/C,อุปกรณ์ PS/2 KVM Cable Length 1.8m

0.00บาท

2L-1003P,อุปกรณ์ PS/2 KVM Cable Length 3m

0.00บาท

2L-1003P/C,อุปกรณ์ PS/2 KVM Cable Length 3m

0.00บาท

2L-1005P,อุปกรณ์ PS/2 KVM Cable Length 5m

0.00บาท

2L-1005P/C,อุปกรณ์ PS/2 KVM Cable Length 5m

0.00บาท

2L-1006P/C,อุปกรณ์ PS/2 KVM Cable Length 6m

0.00บาท

2L-1010P,อุปกรณ์ PS/2 KVM Cable Length 10m

0.00บาท

2L-1010P/C,อุปกรณ์ PS/2 KVM Cable Length 10m

0.00บาท
Showing 1 to 9 of 102 (12 Pages)