Daisy Chain Cables

Daisy Chain Cables เป็นสายประเภทเชื่อมต่อชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนาให้รองรับการเชื่อมต่อของระหว่าง KVM Switch จำนวน 2 ตัวหรือมากกว่า 2 ตัวเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยจะรองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เข้าด้วยกัน โดยปลายสายทั้ง 2 ด้านนั้นจะเป็นหัวแบบเดียวกัน ซึ่งทำให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มี Port เดียวกันเข้าด้วยกันได้ การใช้งานจะใช้งานควบคู่ไปกับอุปกรณ์ประเภท KVM Switch เช่น หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่มีการเชื่อมต่อเครื่อง Server หรืออุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ เข้ากับอุปกรณ์ประเภท KVM Switch แบบที่มี Port ใชในการเชื่อมต่อเครื่อ Server หรืออุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ เพิ่มมานั้นจำเป็นจะต้องติดตั้ง KVM Switch อีกตัวหนึ่งเข้าไป  โดยข้อเสียของการทำงานลักษณะนี้ ผู้ดูแลระบบจะมีขั้นตอนการเข้าไปจัดการหรือควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ อย่าง เครื่อง Server หรืออุปกรณ์ Network ที่เชื่อมต่อเข้ากับ KVM Switch แต่ละตัวที่ยุ่งยาก  เพราะระบบจะทำงานแบบแยกออกจากกัน แต่สายประเภท Daisy Chain Cable นั้นจะมีการทำงานที่สามารถเชื่อมต่อตัว KVM Switch มากกว่า 2 ตัวให้ทำงานร่วมกันได้ (ระบบจะมองเป็นการเชื่อมต่อกับ KVM Switch ตัวเดียว) และจะรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ได้มากขึ้น 2 เท่า สำหรับการทำงานจะเป็นแบบ Daisy Chain หรือแบบโซ่ โดยที่ KVM Switch ตัวที่ 1 นั้นจะเป็นแบบ master switch ที่ผู้ดูแลนั้นสามารถเข้าไปจัดการ Server หรืออุปกรณ์ Network ที่เชื่อมต่อกับ KVM Switch แต่ละตัวได้อย่างอิสระและง่ายดาย รวมไปถึงข้อดีของการอัพเกรดตัว Firmware อีกด้วย ซึ่งหากเชื่อมต่อ KVM Switch 2 ตัว(เชื่อมต่อผ่านสาย Daisy Chain Cable) ให้ทำงานร่วมกันแล้วนั้น จะรองรับอัพเกรดตัว Firmware ของ KVM Switch ทุกตัวพร้อมๆ กันได้อีกด้วย 


2L-1700,อุปกรณ์ Daisy Chain Cable Length 0.6m

0.00บาท

2L-1700KM,อุปกรณ์ Daisy Chain Cable Length 60cm

0.00บาท

2L-1701,อุปกรณ์ Daisy Chain Cable Length 1.8m

0.00บาท

2L-1701KM,อุปกรณ์ Daisy Chain Cable Length 1.2m

0.00บาท

2L-1703,อุปกรณ์ Daisy Chain Cable Length 3m

0.00บาท

2L-1704KM,อุปกรณ์ Daisy Chain Cable Length 4m

0.00บาท

2L-1705,อุปกรณ์ Daisy Chain Cable Length 5m

0.00บาท

2L-1715,อุปกรณ์ Daisy Chain Cable Length 15m

0.00บาท

2L-2700,อุปกรณ์ Daisy Chain Cable (2 Buses) Length 0.6 m

0.00บาท
Showing 1 to 9 of 15 (2 Pages)