Desktop KVM Switches

Desktop KVM Switches เป็นชุดอุปกรณ์ KVM ประเภทหนึ่งที่เป็นแบบตั้งโต๊ะ ที่ถูกออกแบบให้เป็นกล่องเหล็ก มีความแข็งแรงและทนทาน ชำรุดได้ยาก desktop KVM Switches 
ยังเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เป็น KVM Switches ที่ให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า 1 เครื่องได้ในเวลาเดียวกัน โดยผ่านทางชุดควบคุมอย่าง Keyboard, video และ mouse ที่เชื่อมต่อเข้ากับ desktop KVM Switches ที่มีจำนวนปุ่มกดเลือกซีพียูตรงหน้าของเครื่องเท่ากับจำนวนซีพียูที่มีอยู่ สามารถเลือกกดปุ่มได้อย่างอิสระ โดยที่ไม่ต้องกดวนไปเรื่อยให้มันยุ่งยากอีกต่อไป ซึ่งอุปกรณ์ KVM ประเภทนี้มีความสามารถในการแสดงภาพออกมาจะมีความชัดสูงสุดถึง 4k เลยทีเดียว 

Desktop KVM Switches นั้นเป็นอุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายประเภท KVM Switches ที่มีการทำงานแบบสลับสัญญาณการใช้งาน โดยบางรุ่นจะมี Port ที่ฝั่งควบคุม (console) จะรองรับการแสดงผลแบบ Dual Display หรือ 2 จอภาพ และ Port แสดงผลทางฝั่งเชื่อมต่อ (KVM) ก็จะมี 2 แบบ ทั้งแบบ DVI และ HD อาจจะมีการเพิ่ม Port USB แบบ USB hub เข้าไปในตัวเครื่องซึ่งทำให้ PC หรือ Server ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันนั้นสามารถแชร์การใช้งานของอุปกรณ์ เช่น printer หรือ Scanner ที่เชื่อมต่อเข้ากับ Port นั้นได้ นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายรุ่นให้เลือกทั้งที่เป็น USB, PS/2, VGA และ DVI รวมไปถึงการมีช่องต่อสลับลำโพงมาให้อีกด้วย  เป็นแบบ Peripheral หรือออาจจะเป็นแบบ KVMP ที่มีการแบ่ง Port ที่เชื่อมต่อออกเป็น 2 ฝั่งอย่างที่เป็นฝั่งควบคุม (console) และฝั่งเชื่อมต่อ (KVM) ก็เชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง PC หรือ Server ที่ต้องการควบคุมเครื่อง PC หรือ Server มากกว่า 1 เครื่องผ่านทางชุดอุปกรณ์ควบคุมอย่าง KVM console ที่ประกอบด้วย Keyboard video และ mouse เพียงชุดเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ display mode เป็นต้น 


CM0264,อุปกรณ์ 2x4 DVI-HD Audio/Video Matrix KVMP Switch

0.00บาท

CM1164,4-port USB DVI-D KVMP Control Center

0.00บาท

CS102U,2-Port USB KVMP Switch

0.00บาท

CS1642A,อุปกรณ์ 2-Port USB DVI Dual View KVMP Switch

0.00บาท

CS1644A,อุปกรณ์ 4-Port USB DVI Dual View KVM Switch

0.00บาท

CS1732A,2-Port USB KVMP Switch

0.00บาท

CS1732B,อุปกรณ์ 2-Port USB 2.0 KVMP Switch with OSD

0.00บาท

CS1734A,4-Port USB KVMP Switch

0.00บาท

CS1734B,อุปกรณ์ 4-Port USB 2.0 KVMP Switch with OSD

0.00บาท
Showing 1 to 9 of 31 (4 Pages)