Language

DVI Cables

ส่วนสายประเภท DVI Cables นี้จะเป็นสายแบบ KVM Cable ที่เป็นสายประเภทสลับสัญญาณ โดยทางฝั่ง Console Connector (เครื่องควบคุม) จะเชื่อมต่อผ่านทาง Port HDB-44 และทางฝั่ง PC Connector (ฝั่งเชื่อมต่อ) จะเชื่อมต่อผ่านทาง Port DVI-D (Single Link), USB และ Audio (Speaker) ได้ การใช้งานจะใช้งานควบคู่ไปกับอุปกรณ์ประเภท KVM Switch

2L-7D02I,อุปกรณ์  DVI-I KVM Cable Length 1.8m

0บาท Ex Tax: 0บาท

2L-7D02I

2L-7D02I,อุปกรณ์ DVI-I KVM Cable Length 1.8m

2L-7D02I

rating

0บาท Ex Tax: 0บาท

2L-7D02I เป็นอุปกรณ์ประเภท DVI Cables โดยสายชนิดนี้ จะเป็นสายรับส่งสัญญาณที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานควบคู่ไปกับอุปกรณ์ประเภท KVM แบบต่างๆ หรือ KVM Over IP Extender รวมไปถึงยังรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ประเภท Extender, KVMP™ Switch และตัว Emulator และอุปกรณ์ต่างๆ ที่รองรับการเชื่อมต่อ DVI..

2L-7D02V,อุปกรณ์  DVI-D KVM Cable Length 1.8m

0บาท Ex Tax: 0บาท

2L-7D02V

2L-7D02V,อุปกรณ์ DVI-D KVM Cable Length 1.8m

2L-7D02V

rating

0บาท Ex Tax: 0บาท

2L-7D02V เป็นอุปกรณ์ประเภท DVI Cables อุปกรณ์ประเภท DVI Cables หรือสาย DVI นี้นั้นจะเป็นสายรับส่งสัญญาณที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานควบคู่ไปกับอุปกรณ์ประเภท KVM แบบต่างๆ และ KVM Over IP Extender หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่รองรับการเชื่อมต่อ DVI-I ได้นั้นเอง สำหรับ 2L-7D02V รุ่นนี้จะถูกพัฒนาให้ต่างไ..

LIN5-26W1-W11G,อุปกรณ์  DVI Dual Link KVM Cable Length 1.8m

0บาท Ex Tax: 0บาท

LIN5-26W1-W11G

LIN5-26W1-W11G,อุปกรณ์ DVI Dual Link KVM Cable Length 1.8m

LIN5-26W1-W11G

rating

0บาท Ex Tax: 0บาท

LIN5-26W1-W11G เป็นอุปกรณ์ประเภท  DVI Cables หรือสาย DVI นี้นั้นจะเป็นสายรับส่งสัญญาณที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานควบคู่ไปกับอุปกรณ์ประเภท KVM แบบต่างๆ และ KVM Over IP Extender หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่รองรับการเชื่อมต่อ DVI-I ได้นั้นเอง ตัวอุปกรณ์อย่าง LIN5-26W1-W11G รุ่นนี้จะรองรับการ..

LIN7-32W3-G11G,อุปกรณ์  DVI KVM Cable Length 1.2m

0บาท Ex Tax: 0บาท

LIN7-32W3-G11G

LIN7-32W3-G11G,อุปกรณ์ DVI KVM Cable Length 1.2m

LIN7-32W3-G11G

rating

0บาท Ex Tax: 0บาท

LIN7-32W3-G11G เป็นอุปกรณ์ประเภท KVM Cable เป็นอุปกรณ์ประเภทสายสัญญาณที่รองรับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ประเภท KVM Switch(อุปกรณ์สลับสัญญาณ keyboard, video และ mouse) และเครื่อง Server แบบต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถสลับการเข้าถึงและควบคุมเครื่อง Server แต่ละตัวได้ง่าย โดยผ่านทางชุด..

LIN7-32W3-G12G,อุปกรณ์  DVI KVM Cable Length 1.8m

0บาท Ex Tax: 0บาท

LIN7-32W3-G12G

LIN7-32W3-G12G,อุปกรณ์ DVI KVM Cable Length 1.8m

LIN7-32W3-G12G

rating

0บาท Ex Tax: 0บาท

LIN7-32W3-G12G เป็นอุปกรณ์ประเภท KVM Cable โดยจะเป็นอุปกรณ์ประเภทสายสัญญาณที่รองรับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ประเภท KVM Switch(อุปกรณ์สลับสัญญาณ keyboard, video และ mouse) และเครื่อง Server แบบต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถสลับการเข้าถึงและควบคุมเครื่อง Server แต่ละตัวได้ง่าย โดยผ่านท..

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)