Language

Energy & DCIM Management Software

Energy & DCIM Management Software ตัวนี้จะเป็น Software ประเภทหนึ่งที่ใช้ผู้ดูและระบบนั้นสามารถ monitor ข้อมูลต่างๆ ของตัว power distribution units (PDUs) ได้ โดยการใช้งานจะใช้งานควบคู่ไปกับตัว sensor วัดอุณภูมิต่างๆ โดย Software ประเภทนี้ผู้ดูและจะสามารถเข้ามาจัดการส่วนต่างๆ ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใหนก็ได้นั้นเอง 

eco Sensors,eco Sensors Energy Management Software

0บาท Ex Tax: 0บาท

eco Sensors

eco Sensors,eco Sensors Energy Management Software

eco Sensors

rating

0บาท Ex Tax: 0บาท

eco Sensors Energy & DCIM Management Software เป็น Software ตัวหนึ่งของของทางบริษัท ATEN โดย Software ตัวนี้ได้ถูกพัฒนาให้รองรับการทำงานควบคู่ไปกับอุปกรณ์อย่าง PE series รุ่นใหม่ๆ อย่างอุปกรณ์อย่าง energy power distribution units (PDUs) นั้นเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์..

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)