-  บริษัท  ราสเบอรี่ โซลูชั่น จำกัด  ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งสินค้าให้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเข้ามาครบถ้วนแล้วเท่านั้น  
-  สินค้าจำนวนมากหลาย Model เป็นสินค้า By Order  ต้องมีการชำระเงินมัดจำขั้นตำ่  50 %  
- เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของลูกค้า หากท่านพบสินค้ามีปัญหาให้ลูกค้าแจ้ง Serial Number พร้อมทั้งระบุปัญหาต่าง ๆ มาให้ครบถ้วน  ทั้งนี้หากไม่มีการระบุรายละเอียดเข้ามา  อาจจะทำให้กระบวนการเคลมสินค้าล่าช้าและส่งผลกระทบกับระยะเวลารับประกันสินค้าของท่านได้ (  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดอันเกิดจากลูกค้าในทุกกรณี ) 


หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Email.  info@raspberry.co.th     
ราสเบอรี่ ยินดีให้บริการ