Industry Controls

Industry Controls นี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการแปลงสัญญาณที่จาก Port หนึ่งไปยังอีก Port หนึ่ง และแปลงสัญญาณดังกล่าวออกไปเป็น Port อีกประเภทหนึ่งได้นั้นเอง เช่น บางรุ่นอาจจะแปลงสัญญาณจาก Port แบบ RS-232 ไปเป็น Port LAN ก็ได้นั่นเอง

โดยอุปกรณ์ประเภท Industry Controls นี้ จะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานภายใน Store หรือตามโรงงานต่างๆ โดยตรง ใช้แปลงสัญญาณ ซึ่งจะมีรองรับการแปลงสัญญาณอย่าง RS-232 ไปเป็นสัญญาณ RS-422/RS-485 เป็นตัวแปลงสัญญาณแบบ 2-way converter โดยจะแปลงสัญญาณได้ทั้ง 2 ฝั่ง สำหรับจุดเด่นของอุปกรณ์ Industry Controls นี้จะรองรับการเชื่อมต่อได้ใกลถึง 1200 เมตร (4000 ฟุต)  ตัวอุปกรณ์ Industry Controls ยังมีระบบป้องไฟฟ้ากระชากที่เกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ์อีกด้วย และแน่นอนว่าหากเกิดไฟฟ้าขัดข้องขึ้นกับตัวอุปกรณ์นั้นตัวอุปกรณ์ยังมาพร้อมกับหัวเชื่อมต่ออย่าง Grounding Tab หรือหัวต่อสายดิน เพื่อป้องกันไฟฟ้าขัดข้องขึ้นกับตัวอุปกรณ์

Industry Controls บางรุ่นจะมีแบบที่เป็น card แบบ PCI ที่ถุกพัฒนาให้รองรับการติดตั้งเข้ากับ mainboard ของเครื่อง Computer อีกทีหนึ่ง จะรองรับการใช้งานตามบริษัทหรือองศ์กรขนาดใหญ่อย่าง อุตสาหกรรมโทรคมนาคม, ใช้งานกับเครื่อง Auto-teller machines, ใช้งานในสนามบินในการ check-in ขึ้นเครื่อง และระบบแสดงผลตารางเที่ยวบิน, เครื่อง Automatic postal machines หรือกับระบบงานในส่วนของพลังงานในการ  monitor และการควบคุม หรือใช้ในงานการจราจรอย่างป้ายไฟตามทางหลวงหรืออุโมงค์ ร่วมไปถึงยังใช้ในงานด้านการควบคุมลิฟต์ได้ 

นอกจากนี้ Industry Controls มีแบบมาพร้อมกับ Port เชื่อมต่อหลัก 2 Port อย่าง Port DB-25 Female (RS-232) และ Port RS-485 / RS-422 Four Terminal Block สำหรับการเชื่อมต่อนั้น ในส่วนของ Port DB-25 Female (RS-232) นั้นก็่เชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง Computer โดยตรง ส่วนการเชื่อมต่อของ Port RS-485 / RS-422 Four Terminal Block นั้นก็เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ประเภท Bar code Reader หรือ POS Terminal อีกทั้งตัวอุปกรณ์ยังมาพร้อมกับหัวเชื่อมต่อแบบ RJ-11 Female ที่รองรับการเชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์ได้IC-102S,อุปกรณ์ RS-232 2 Port PCI card

0.00บาท

IC-104S,อุปกรณ์ RS-232 4 Port PCI card

0.00บาท

IC-104SA,อุปกรณ์ RS-232 4 Port PCI card with Re-Map

0.00บาท

IC-108S,อุปกรณ์ RS-232 8 Port PCI card

0.00บาท

IC164,อุปกรณ์ Non-Powered / High Speed Parallel Data Extender

0.00บาท

IC485AI,อุปกรณ์ RS-232 to RS-422/RS-485 Bidirectional Converter

0.00บาท

IC485S,อุปกรณ์ RS-232/RS-485 Interface Converter

0.00บาท

IC485SI,อุปกรณ์ RS-232/RS-485 Interface Converter

0.00บาท

IC485SN,อุปกรณ์ RS-232/RS-485 Interface Converter

0.00บาท
Showing 1 to 9 of 9 (1 Pages)