KVM Cables

KVM Cables เป็นอุปกรณ์เครือข่ายประเภท Cables ที่มาพร้อมกับกล่อง KVM Switch นั่นเอง KVM Cables นี้จะเป็นสายประเภท Connector ที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ 2 ตัวที่มี Port แบบเดียวกันเข้าด้วยกันนั้นเอง โดยทั้ง 2 ฝั่งจะมี port แบบเดียวกันนั้นก็คือ HDMI นั้นเอง การใช้งานจะใช้งานควบคู่ไปกับอุปกรณ์ประเภท KVM Switch

KVM Cables โดยจะเป็นอุปกรณ์ประเภทสายเชื่อมต่อที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์ควบคุมอย่าง KVM (keyboard, monitor และ mouse) กับ KVM Switch หรือสามารถรองรับการเชื่อมต่อระหว่าง Server กับ KVM Switch เพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถเข้าควบคุมเครื่อง Server หลายๆ เครื่องได้ โดยผ่านทางชุดอุปกรณ์ควบคุมอย่าง KVM (keyboard, monitor และ mouse) ภายในชุดเดียวได้ สำหรับการรับ/ส่งสัญญาณภายในสายนั้นจะเป็นการรับหรือส่งสัญญาณทั้งสัญญาณ keyboard, monitor และ mouse อีกด้วย โดยสายที่ใช้เชื่อมต่อนั้นจะมีทั้งที่เป็นแบบ PS/2 และHDB 

KVM Cable รองรับการใช้งานควบคู่ไปกับอุปกรณ์ต่างๆ อย่าง KVM Switch หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ได้ดังนี้
-อุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อเข้ากับ PC ได้ โดยผ่านทางหัวเชื่อมต่ออย่าง HDB & PS/2
-ตัวอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง Console ต่างๆ ได้ โดยผ่านทางหัวเชื่อมต่ออย่าง HDB & PS/2
-ระยะการเชื่อมต่อของสายอยู่ที่ 10 เมตร 
-ตัวอุปกรณ์มาพร้อมกับ Port เชื่อมต่อดังนี้
-TO PC/Source Interface (เชื่อมต่อเข้ากับ PC แบบต่างๆ) PS/2
-ตัวอุปกรณ์รองรับการใช้งานควบคู่ไปกับอุปกรณ์อย่าง PS/2 Console Extension แบบต่างๆ ได้
-ตัวอุปกรณ์มีการรองรับการใช้งานควบคู่ไปกับอุปกรณ์ต่างๆ อย่าง CS12, CS19 ฯลฯ


2L-1001P,อุปกรณ์ PS/2 KVM Cable Length 1.8m

0.00บาท

2L-1001P/C,อุปกรณ์ PS/2 KVM Cable Length 1.8m

0.00บาท

2L-1003P,อุปกรณ์ PS/2 KVM Cable Length 3m

0.00บาท

2L-1003P/C,อุปกรณ์ PS/2 KVM Cable Length 3m

0.00บาท

2L-1005P,อุปกรณ์ PS/2 KVM Cable Length 5m

0.00บาท

2L-1005P/C,อุปกรณ์ PS/2 KVM Cable Length 5m

0.00บาท

2L-1006P/C,อุปกรณ์ PS/2 KVM Cable Length 6m

0.00บาท

2L-1010P,อุปกรณ์ PS/2 KVM Cable Length 10m

0.00บาท

2L-1010P/C,อุปกรณ์ PS/2 KVM Cable Length 10m

0.00บาท
Showing 1 to 9 of 67 (8 Pages)