Language

KVM Extenders

KVM Extenders เป็น KVM อีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบ IP based DVI KVM Extender ซึ่งรองรับการคสบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น โดยผ่านทาง remote USB console ซึ่งประกอบไปด้วย USB keyboard, USB mouse และ DVI monitor) โดยจะใช้งานควบคู่ไปกับ Lan GbE Switch with IGMP นั้นเอง 

CE100,อุปกรณ์  MINI USB KVM Extender

0บาท Ex Tax: 0บาท

CE100,อุปกรณ์ MINI USB KVM Extender

rating

0บาท Ex Tax: 0บาท

เว็บไซท์อยู่ระหว่างรอคิวอัพเดทข้อมูลสินค้า  สนใจสินค้า Copy Link  ส่ง Email  เข้ามาสอบถามได้ที่  info@raspberry.co.thMobile . 086 5522994  / LINEID : dynamic09     ไดน่าMobile . 083 1372980 / LINEID : mokkh1  เก๋ขออภัยในความไม่สะดวกDatasheetQuick Sta..

CE250A,อุปกรณ์  KVM Extender

0บาท Ex Tax: 0บาท

CE250A

CE250A,อุปกรณ์ KVM Extender

CE250A

rating

0บาท Ex Tax: 0บาท

CE250A KVM Extender เป็นอุปกรณ์เครือข่ายประเภท KVM Extender ที่มีลักษณะของตัวเครื่องที่เล็กมาก โดยจะเหมาะนำไปใช้งานตามโรงงาน หรืองานก่อสร้างตาม Site งานต่างๆ แน่นอนว่าด้วยขนาดของตัวอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก การทำงานของตัวเครื่องก็ยังคงเหมือนเดิม โดยจะรองรับให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถเข้าควบคุมเครื่อง Pc หรือ ..

CE252,อุปกรณ์ PS/2 VGA Cat 5 KVM Extender with Extra Remote PC (1024 x 768@300m)

0บาท Ex Tax: 0บาท

CE252

CE252,อุปกรณ์ PS/2 VGA Cat 5 KVM Extender with Extra Remote PC (1024 x 768@300m)

CE252

rating

0บาท Ex Tax: 0บาท

CE252 KVM Extender เป็นอุปกรณ์เครือข่ายประเภท KVM Extender ที่มีลักษณะของตัวเครื่องที่เล็กมาก โดยจะเหมาะนำไปใช้งานตามโรงงาน หรืองานก่อสร้างตาม Site งานต่างๆ แน่นอนว่าด้วยขนาดของตัวอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก การทำงานของตัวเครื่องก็ยังคงเหมือนเดิม โดยจะรองรับให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถเข้าควบคุมเครื่อง Pc หรือ S..

CE350,อุปกรณ์  PS/2 KVM Extender

0บาท Ex Tax: 0บาท

CE350,อุปกรณ์ PS/2 KVM Extender

rating

0บาท Ex Tax: 0บาท

CE350 PS/2 KVM Extender เป็นอุปกรณ์เครือข่ายประเภท KVM Extender สำหรับประสิทธิภาพของ KVM Extender รุ่น CE350 นี้จะรองรับให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถเข้าควบคุมเครื่อง Pc หรือ Server ที่เชื่อมต่อเข้ากับตัว KVM Extender นี้ได้ โดยการควบคุมเครื่อง Pc หรือ Server นั้นจะผ่านทางชุดอุปกรณ์ควบคุมที่ถูกเรียกว่า KVM..

CE370,อุปกรณ์  PS/2 KVM Extender

0บาท Ex Tax: 0บาท

CE370,อุปกรณ์ PS/2 KVM Extender

rating

0บาท Ex Tax: 0บาท

CE370 PS/2 KVM Extender เป็นอุปกรณ์เครือข่ายประเภท KVM Extender สำหรับประสิทธิภาพของ KVM Extender รุ่น CE370 นี้จะรองรับให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถเข้าควบคุมเครื่อง Pc หรือ Server ที่เชื่อมต่อเข้ากับตัว KVM Extender นี้ได้ โดยการควบคุมเครื่อง Pc หรือ Server นั้นจะผ่านทางชุดอุปกรณ์ควบคุมที่ถูกเรียกว่า KVM..

CE600,อุปกรณ์  DVI KVM Extender

0บาท Ex Tax: 0บาท

CE600,อุปกรณ์ DVI KVM Extender

rating

0บาท Ex Tax: 0บาท

CE600 DVI KVM Extender เป็นอุปกรณ์เครือข่ายประเภท KVM Extender สำหรับประสิทธิภาพของ KVM Extender รุ่น CE600 นี้จะรองรับให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถเข้าควบคุมเครื่อง Pc หรือ Server ที่เชื่อมต่อเข้ากับตัว KVM Extender นี้ได้ โดยการควบคุมเครื่อง Pc หรือ Server นั้นจะผ่านทางชุดอุปกรณ์ควบคุมที่ถูกเรียกว่า KVM ..

CE602,อุปกรณ์  DVI Dual Link KVM Extender

0บาท Ex Tax: 0บาท

CE602,อุปกรณ์ DVI Dual Link KVM Extender

rating

0บาท Ex Tax: 0บาท

CE602 DVI Dual Link KVM Extender เป็นอุปกรณ์เครือข่ายประเภท KVM Extender สำหรับประสิทธิภาพของ KVM Extender รุ่น CE602 นี้จะรองรับให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถเข้าควบคุมเครื่อง Pc หรือ Server ที่เชื่อมต่อเข้ากับตัว KVM Extender นี้ได้ โดยการควบคุมเครื่อง Pc หรือ Server นั้นจะผ่านทางชุดอุปกรณ์ควบคุมที่ถูกเรี..

CE604,อุปกรณ์  DVI Dual View KVM Extender

0บาท Ex Tax: 0บาท

CE604,อุปกรณ์ DVI Dual View KVM Extender

rating

0บาท Ex Tax: 0บาท

CE604 DVI Dual View KVM Extender เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ทางด้านเครือข่าย โดย CE604 นี้จะรองรับให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถเข้าควบคุมเครื่อง Pc หรือ Server ที่เชื่อมต่อเข้ากับตัว KVM Extender นี้ได้ โดยการควบคุมเครื่อง Pc หรือ Server นั้นจะผ่านทางชุดอุปกรณ์ควบคุมที่ถูกเรียกว่า KVM Console ที่ประกอบไปด้วย Port ..

CE610,อุปกรณ์  USB 2.0 DVI KVM Extender

0บาท Ex Tax: 0บาท

CE610

CE610,อุปกรณ์ USB 2.0 DVI KVM Extender

CE610

rating

0บาท Ex Tax: 0บาท

KVM Extender รุ่น CE610 นี้จะรองรับให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถเข้าควบคุมเครื่อง Pc หรือ Server ที่เชื่อมต่อเข้ากับตัว KVM Extender นี้ได้ โดยการควบคุมเครื่อง Pc หรือ Server นั้นจผ่านทางชุดอุปกรณ์ควบคุมที่ถูกเรียกว่า KVM Console ที่ประกอบไปด้วย Port เชื่อมต่ออย่าง keyboard, monitor และ mouse แต่จุดเด่นของ..

Showing 1 to 9 of 25 (3 Pages)