Language

KVM PDU

ในส่วนของ KVM PDU จะเป็นตัว KVM ประเภท PDU ที่รองรับการจัดการไฟฟ้าผ่านทาง remote จากอินเตอร์เน็ตได้ ผ่านการเชื่อมต่อ TCP/IP ซึ่งทำให้ผู้ดูแลระบบไม่ว่าจะอยุ่ที่ใดก็สามารเข้ามาจัดการระบบไฟฟ้าได้ตามที่ต้องการ

PN0108,อุปกรณ์  8-Port Power Over the NET

0บาท Ex Tax: 0บาท

PN0108

PN0108,อุปกรณ์ 8-Port Power Over the NET

PN0108

rating

0บาท Ex Tax: 0บาท

PN0108 เป็นอุปกรณ์ประเภท Energy Intelligence Rack PDU ของทางบริษัท ATEN โดย PN0108 รุ่นนี้จะเป็น Energy Intelligence Rack PDU แบบ KVM PDU ที่ตัวอุปกรณ์นั้นจะรองรับการการควบคุมและจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบ remote ได้ โดย PN0108 รุ่นนี้จะมาพร้อมกับ outlets หรือช่องเสียบปลั๊กไฟฟ้าแบบ 8 AC outlets หรือ 8 ช่อ..

PN9108,อุปกรณ์  8-Port Power Over the NET

0บาท Ex Tax: 0บาท

PN9108

PN9108,อุปกรณ์ 8-Port Power Over the NET

PN9108

rating

0บาท Ex Tax: 0บาท

PN9108 เป็นอุปกรณ์ประเภท Energy Intelligence Rack PDU ของทางบริษัท ATEN โดย PN9108 รุ่นนี้จะเป็น Energy Intelligence Rack PDU แบบ KVM PDU ที่ตัวอุปกรณ์นั้นจะรองรับการการควบคุมและจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบ remote ได้ โดย PN9108 รุ่นนี้จะมาพร้อมกับ outlets หร่อช่องเสียบปลั๊กไฟฟ้าแบบ 8 AC outlets หรือ 8 ช่อ..

Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)