Matrix KVM Switches

Matrix KVM Switches นี้จะเป็น KVM ที่รองรับการเชื่อมต่อเข้ากับ Keyboard Video และ Mouse 2 ชุด เพื่อควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 8 เครื่อง โดยจะรองรับการควบคุมสูงสุดได้ 128 เครื่องอีกด้วย 

Matrix KVM Switches เป็นอุปกรณ์เครือข่ายประเภท KVM Switch ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในห้อง data centers ที่ต้องการการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและต้องการความปลอดภัยโดยเฉพาะ ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบนั้น สามารถเข้าถึง และควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ multiple computer หรือหลายๆ เครื่องในเวลาเดียวกันได้ โดยผ่านตัวอุปกนณ์ KVM ฝั่งควบคุม ซึ่งมี 2 แบบ ทั้ง PS/2 และ USB KVM โดยการควบคุมนั้น จะสามารถเชื่อมต่อได้ ผ่านทางช่องทางเดียวหรือ one bus โดยการเข้าถึงทั้งแบบ PS/2 และ USB KVM นั้น สามารถเข้าถึงได้โดยอิสระ นอกจากนี้ยังสามารถ เข้าถึง และควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้พร้อมๆ กัน ถ้าหากเชื่อมต่อแบบ Daisy-chain เข้ากับ Switch ที่ช่วยให้การทำงานสามารถทำงานร่วมกันได้ 

Matrix KVM Switch มีการรองรับการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Server ได้สูงสุดถึง 128 เครื่องเลยทีเดียว โดยตวบคุมผ่านทางตัว KVM Switch บางรุ่นมาพร้อมกับระบบที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของภาพที่ดี เพื่อแสดงภาพออกทางจอภาพระหว่างเครื่อง Server และเครื่อง Consoles โดยคุณภาพที่แสดงอกมานั้นจะมีให้ความละเอียดถึง 1280×1024 ในระยะทาง 300 เมตร ผ่านทางสายเชื่อมต่ออย่าง Cat 5 
Matrix KVM Switch จะมีช่องทางการเชื่อมต่อที่ควบคุมรองรับได้ทั้ง PS/2 และ USB การสลับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่องได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ Matrix KVM Switch ได้รับการออกแบบ เพื่อใช้สำหรับศูนย์ข้อมูล ที่ต้องการการเข้าถึง และป้องกันความปลอดภัยที่สามารถเชื่อถือได้ และการควบคุม Server แบบไร้ขีดจำกัด มีการสนับสนุนการทำงานที่ยืดหยุ่นอีกด้วย


KH2508A,อุปกรณ์ 2-console 8-port Cat 5 High-Density KVM Switch

0.00บาท

KH2516A,อุปกรณ์ 2-console 16-port Cat 5 High-Density KVM Switch

0.00บาท

KM0032,อุปกรณ์ 32-Port Matrix Expansion KVM Switch

0.00บาท

KM0532,อุปกรณ์ 5-Console 32-Port Matrix KVM Switch

0.00บาท

KM0932,อุปกรณ์ 9-Console 32-Port Matrix KVM Switch

0.00บาท
Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)