Language

Outlet-Metered-Switched PDU

Outlet-Metered-Switched PDU เป็นเป็นอุปกรณ์ประเภทเต้าเสียบปลั๊กไฟฟ้า หรือ AC outlets ที่เป็นแบบ intelligent PDU ซึ่งมี Feature การใช้งานภายในตัวอุปกณ์ที่มีความฉลาดมาก โดยจะเป็นอุปกรณ์ปลั๊กไฟฟ้าตัวหนึ่งที่มีระบบความปลอดภัยสูง ซึ่งจะรองรับการ monitor แบบ real-time ได้รวมไปถึงยังจัดการส่วนต่างๆ ของกำลังไฟฟ้าในการใช้งานได้อีกด้วย ตัวอุปกรณ์เหมาะสำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ ใน data center เป็นอย่างมาก

PE8108,อุปกรณ์  8 outlets 15A (UL derated 12A) / 10A Outlet Power Measurement

0บาท Ex Tax: 0บาท

PE8108

PE8108,อุปกรณ์ 8 outlets 15A (UL derated 12A) / 10A Outlet Power Measurement

PE8108

rating

0บาท Ex Tax: 0บาท

PE8108 เป็นอุปกรณ์ประเภท Energy Intelligence Rack PDU หรืออุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า power distribution units (PDUs) รุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาของบริษัท ATEN โดย PE8108 รุ่นนี้เป็นอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟฟ้าแบบอัจฉริยะที่มาพร้อมกับช่องเสียบปลั๊กไฟฟ้าแบบ 8 AC outlets หรือ 8 ช่อง โดยปลั๊กจะมีแบบ IEC หรือ..

PE8208,อุปกรณ์  8 outlets 20A (UL derated 16A) / 16A Outlet Power Measurement

0บาท Ex Tax: 0บาท

PE8208

PE8208,อุปกรณ์ 8 outlets 20A (UL derated 16A) / 16A Outlet Power Measurement

PE8208

rating

0บาท Ex Tax: 0บาท

PE8208 เป็นอุปกรณ์ประเภท Energy Intelligence Rack PDU หรืออุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า power distribution units (PDUs) รุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาของบริษัท ATEN โดย PE8208 รุ่นนี้เป็นอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟฟ้าแบบอัจฉริยะที่มาพร้อมกับช่องเสียบปลั๊กไฟฟ้าแบบ 8 AC outlets หรือ 8 ช่อง โดยปลั๊กจะมีแบบ IEC หรือ..

PE8216,อุปกรณ์  20A/16A 16-Outlet Outlet-Metered & Switched eco PDU

0บาท Ex Tax: 0บาท

PE8216

PE8216,อุปกรณ์ 20A/16A 16-Outlet Outlet-Metered & Switched eco PDU

PE8216

rating

0บาท Ex Tax: 0บาท

PE8216 เป็นอุปกรณ์ประเภท power distribution units (PDUs) หรือ Energy Intelligence Rack PDU หรือปลั๊กไฟฟ้าอัฉริยะของทางบริษัท ATEN โดย PDU รุ่น PE8216 ของทาง ATEN นั้นเป็นรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา โดยรุ่นนี้จะเป็นปลั๊กไฟฟ้าแบบ green energy power distribution units หรือปลั๊กไฟฟ้าพลังงานสีเขียวที่ช่วยใ..

PE8324,อุปกรณ์  30A/32A 24-Outlet Outlet-Metered & Switched eco PDU

0บาท Ex Tax: 0บาท

PE8324

PE8324,อุปกรณ์ 30A/32A 24-Outlet Outlet-Metered & Switched eco PDU

PE8324

rating

0บาท Ex Tax: 0บาท

PE8324 เป็นอุปกรณ์ประเภท power distribution units (PDUs) หรือ Energy Intelligence Rack PDU หรือปลั๊กไฟฟ้าอัฉริยะของทางบริษัท ATEN โดย PDU รุ่น PE8324 ของทาง ATEN นั้นเป็นรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา โดยรุ่นนี้จะเป็นปลั๊กไฟฟ้าแบบ green energy power distribution units หรือปลั๊กไฟฟ้าพลังงานสีเขียวที่ช่วยใ..

Showing 1 to 4 of 4 (1 Pages)