USB Peripheral Switches

USB Peripheral Switches เป็นอุปกรณ์ประเภท USB Switches ที่มีขนาดเล็กทำหน้าที่ในการ Share Port USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องเข้าด้วยกัน โดยทำหน้าที่คล้ายกับ Switching HUB ของระบบเครือข่าย ส่วนประสิทธิภาพของการส่งสัญญาณจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของสายสัญญาณที่นำมาต่อพ่วงนั้นเอง

USB Peripheral Switches หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง ที่รองรับการแชร์การใช้งานอุปกรณ์ USB แบบต่างๆ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า 1 เครื่อง สำหรับ USB Peripheral Switches จะมีหลากหลายแบบขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นของอุปกรณ์ เช่น Port USB Peripheral Sharing Device, Port USB  Peripheral  Switch เป็นต้น ซึ่งสามารถแชร์การใช้งานของอุปกรณ์  USB  อุปกรณ์อย่าง  printer, scanner, mass storage drive keyboard, mouse และ สามารถรองรับให้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้สูงสุดถึง 4 เครื่อง  

USB Peripheral Switches เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานนั้นสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์  ได้ง่ายทั้ง การกดปุ่มของตัวอุปกรณ์ หรือสามารถควบคุมผ่าน software utility หรือจะควบคุมผ่านทาง function อย่าง  Auto Switch ได้ รองรับการใช้งานได้ทั้งบน Windows และ Mac และยังรองรับการใช้งานกับ multifunction printer ได้อีกด้วย  ซึ่งทำให้มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นที่จะต้องมีการแชร์การใช้งานของอุปกรณ์ USB  และ แบบต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ บางรุ่นนั้น สามารถรองรับการเชื่อมต่อของ USB 3.0 ได้ และยังรองรับกาารรับ/ส่งข้อมูลบนความเร็วประมาณ 5Gbps ได้ อีกทั้งตัวอุปกรณ์ยังรองรับการเชื่อมต่อ USB 2.0 และ USB1.1 ได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวนั้นเหมาะที่จะนำไปใช้งานกับอุปกรณ์ประเภทที่มีการรับ/ส่งข้อมูลแบบ high-bandwidth อย่าง USB docking stations หรือ HD cameras ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวยังถูกออกแบบตัวอุปกรณ์มาให้มีขนาดเล็กประทัดรัด โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นมี่จะต้องเชื่อมต่อสายของอุปกรณ์ USB แบบต่างๆ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ยุ่งยาก ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาของสายพันกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว  


US221A,อุปกรณ์ 2-Port USB 2.0 Peripheral Switch

0.00บาท

US224,อุปกรณ์ 2-Port USB Peripheral Sharing Device

0.00บาท

US234,อุปกรณ์ 2-port USB 3.0 Peripheral Sharing Device

0.00บาท

US421A,อุปกรณ์ 4-Port USB 2.0 Peripheral Switch

0.00บาท

US424,อุปกรณ์ 4-Port USB Peripheral Sharing Device

0.00บาท

US434,อุปกรณ์ 4-port USB 3.0 Peripheral Sharing Device

0.00บาท
Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)