USB Peripherals

New

UC1284B

[ UC1284B ] รีวิว จำหน่าย ราคา ATEN UC1284B คืออุปกรณ์ USB to IEEE1284 Printer Adapter (1.8m) ที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นต่างๆ ที่สามารถเข้ากันได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

UC232A

[ UC232A ] รีวิว จำหน่าย ราคา ATEN UC232A คืออุปกรณ์ USB to RS-232 Adapter (35cm) ที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นต่างๆ ที่รองรับและสามารถเข้ากันได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

UC4852

[ UC4852 ] รีวิว จำหน่าย ราคา ATEN UC4852 คืออุปกรณ์ 2-Port USB to RS-485/422 Hub ที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นต่างๆ ที่รองรับและสามารถเข้ากันได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

UC2324

[ UC2324 ] รีวิว จำหน่าย ราคา ATEN UC2324 คืออุปกรณ์ 4-Port USB to RS-232 Hub ที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นต่างๆ ที่รองรับและสามารถเข้ากันได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

UC2322

[ UC2322 ] รีวิว จำหน่าย ราคา ATEN UC2322 คืออุปกรณ์ 2-Port USB to RS-232 Hub ที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นต่างๆ ที่รองรับและสามารถเข้ากันได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

UC485

[ UC485 ] รีวิว จำหน่าย ราคา ATEN UC485 คืออุปกรณ์ USB to RS-422/485 Adapter ที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นต่างๆ ที่รองรับและสามารถเข้ากันได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

UC232A1

[ UC232A1 ] รีวิว จำหน่าย ราคา ATEN UC232A1 คืออุปกรณ์ 1M USB to RS-232 Converter ที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นต่างๆ ที่รองรับและสามารถเข้ากันได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

UC232B

[ UC232B ] รีวิว จำหน่าย ราคา ATEN UC232B คืออุปกรณ์ USB to RJ-45 (RS-232) Console Adapter ที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นต่างๆ ที่สามารถเข้ากันได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

UC3238

[ UC3238 ] รีวิว จำหน่าย ราคา ATEN UC3238 คืออุปกรณ์ 2.7M USB-C to 4K HDMI Converter ที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นต่างๆ ที่รองรับและสามารถเข้ากันได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

UC3002A

[ UC3002A ] รีวิว จำหน่าย ราคา ATEN UC3002A คืออุปกรณ์ USB-C to VGA Adapter ที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นต่างๆ ที่รองรับและสามารถเข้ากันได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

UC3008A1

[ UC3008A1 ] รีวิว จำหน่าย ราคา ATEN UC3008A1 คืออุปกรณ์ USB-C to 4K HDMI Adapter ที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นต่างๆ ที่รองรับและสามารถเข้ากันได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

UE150

[ UE150 ] รีวิว จำหน่าย ราคา ATEN UE150 คืออุปกรณ์ 5M USB Extender ( Up to 25m ) ที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นต่างๆ ที่รองรับและสามารถเข้ากันได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

UE250

[ UE250 ] รีวิว จำหน่าย ราคา ATEN UE250 คืออุปกรณ์ 5M USB 2.0 Extender ( Up to 25m ) ที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นต่างๆ ที่รองรับและสามารถเข้ากันได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

UCE60

[ UCE60 ] รีวิว จำหน่าย ราคา ATEN UCE60 คืออุปกรณ์ USB Cat 5 Extender (up to 60m) ที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นต่างๆ ที่รองรับและสามารถเข้ากันได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

UE2120H

[ UE2120H ] รีวิว จำหน่าย ราคา ATEN UE2120H คืออุปกรณ์ 12M 4-port USB 2.0 Extender ( up to 60m) ที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นต่างๆ ที่สามารถเข้ากันได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

UE2120

[ UE2120 ] รีวิว จำหน่าย ราคา ATEN UE2120 คืออุปกรณ์ 12M USB 2.0 Extender ( up to 60m) ที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นต่างๆ ที่รองรับและสามารถเข้ากันได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

UE350A

[ UE350A ] รีวิว จำหน่าย ราคา ATEN UE350A คืออุปกรณ์ 5M USB 3.0 Extender ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นต่างๆ ที่รองรับและสามารถเข้ากันได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

UCE260

[ UCE260 ] รีวิว จำหน่าย ราคา ATEN UCE260 คืออุปกรณ์ USB 2.0 Cat 5 Extender (up to 60m) ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นต่างๆ ที่รองรับและสามารถเข้ากันได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

UE3310

[ UE3310 ] รีวิว จำหน่าย ราคา ATEN UE3310 คืออุปกรณ์ 10M USB 3.1 Gen1 Extender ที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นต่างๆ ที่รองรับและสามารถเข้ากันได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้