About US

บริษัท คาวปาป้า อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่ใช่เพียงแค่ชื่อบริษัทธรรมดา ๆ แต่เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการนำเสนอสินค้าและบริการคุณภาพสูงเพื่อรองรับธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

เราได้เริ่มต้นกิจการด้วยศักยภาพเล็ก ๆ แต่ด้วยแรงบันดาลใจและความตั้งใจที่แท้จริง เราได้พัฒนาและขยายขนาดธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SMEs หรือองค์กรขนาดใหญ่ ที่ต้องการค้นหาและซื้อสินค้า Network KVM Switch แบรนด์ ATEN แบบคุณภาพสูง

บริษัท คาวปาป้า อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด มุ่งหวังที่จะเป็นกลางในการเชื่อมต่อสินค้าและบริการที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ให้กับลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา การติดตั้ง และการให้บริการหลังการขาย

ทุกวันนี้ เราตั้งใจเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่เกินกว่าความคาดหวังของลูกค้า ด้วยการรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการเปิดตัวสินค้าใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างยืนยัน

ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเน้นการบริหารจัดการที่ยั่งยืน การประหยัดพลังงาน และการมุ่งมั่นเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สุดท้าย บริษัท คาวปาป้า อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ต้องการขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้ความไว้วางใจและเลือกใช้สินค้าและบริการของเรา และเรามั่นใจว่าเราจะสามารถสร้างความสุขและความประทับใจที่ยืนยันต่อลูกค้าได้ต่อไป

ใหม่กว่า เก่ากว่า